www.mikark.cz
úvodní strana       o nás       realitní služby      ostatní služby      kontakty     

REALITNÍ KANCELÁŘ – ANO ČI NE ?

Určitě jste si již položili otázku, zda nemovitost prodat či koupit s využitím služeb realitní kanceláře nebo se o to pokusit vlastními silami. Na první pohled se například prodej bytu může zdát jako jednoduchá záležitost, avšak ten, kdo chce svůj byt prodat sám bez pomoci realitní kanceláře, by měl znát a učinit následující:

Je důležité se zorientovat v cenách bytů dané velikosti v příslušné lokalitě, pomocí inzerce hledat zájemce o koupi bytu, vyjednávat s nimi podmínky prodeje a prohlídky bytu, poté vybrat nejlepší nabídku s ohledem na všechny aspekty (způsob a rychlost uhrazení kupní ceny, harmonogram plateb, uvolnění a předání bytu). Dále je třeba zajistit sepis kupní smlouvy, která by měla obsahovat všechny potřebné náležitosti, aby ji příslušný katastr nemovitostí akceptoval a provedl vklad vlastnického práva, je také nutné dát pozor na to, aby smlouva obsahovala ustanovení řešící vztah prodávajícího a kupujícího v případě sporu. V neposlední řadě je nezbytné řešit daňové aspekty převodu nemovitostí a především si dohodnout s kupujícím způsob vyplacení kupní ceny.


Právě způsob úhrady kupní ceny je zvláště citlivou otázkou. Ke změně vlastníka nemovitostí nedochází totiž jako u movitých věcí podpisem kupní smlouvy (resp. nabytím účinnosti smlouvy), ale vkladem do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. Je pak na místě zvážit uložení peněz kupujícího u třetí osoby (notář, advokát, banka, účet úschov realitní kanceláře). Řešení prodeje nemovitostí, a tedy i bytu, pouze vlastními silami proto ještě nemusí být nejjednodušší, nejlevnější a bez rizika. Mohou se navíc vyskytnout vady nemovitostí, ať již právního nebo faktického charakteru, které většinou zjistí jen zkušený specialista. Někteří prodávající i kupující tak přišli o nemalé peníze.


Neriskujte proto zbytečné komplikace při nakládání s nemovitostmi způsobené nedostatkem odbornosti, zkušeností a znalostí! Obraťte se s důvěrou na nás!MiKA agentura

blanenská realitní kancelář
Rychlý a bezpečný prodej Vaší nemovitosti!


2010 © MiKA agentura, tel.: 516 417 777, email: rk.mika@post.cz