www.mikark.cz
úvodní strana       o nás       realitní služby      ostatní služby      kontakty     

PRÁVNÍ SLUŽBY, OSTATNÍ SLUŽBY

Poskytuje kompletní právní servis související nejen s problematikou nemovitostí a to prostřednictvím svého vlastního právníka či spolupráce s advokátní a notářskou kanceláří. Poradíme taktéž v oblasti platby daní a financování nemovitostí.

Obrátit se na nás můžete i s dílčími problémy – neváhejte nás kontaktovat například i v situaci, kdy již sami nemovitost prodáváte, pronajímáte nebo kupujete bez naší pomoci a objevil se problém, se kterým si nevíte rady.


Právní služby:

 • zpracování kupních, nájemních, podnájemních a dalších smluv
 • zpracování smluv o smlouvách budoucích
 • výmazy zástavních práv k nemovitostem
 • vypracování smluv o zřízení či zrušení věcných břemen
 • výpovědi z nájmu bytu a žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu
 • vypořádání společného jmění manželů při i po rozvodu
 • depozitní úschovy finančních prostředků

 • Zajištění zpracování odhadů a znaleckých posudků:

 • znalecké posudky
 • tržní ocenění nemovitostí
 • odhady nemovitostí pro účely poskytnutí úvěru

 • Pomoc při platbě daní:

 • zpracování daňového přiznání
 • poradenství v oblasti daní

 • NABÍZÍME ZAJIŠTĚNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

  Jednoduché konstrukce:

 • do 100 m²     3 600 – 5 900 Kč
 • do 150 m²     4 500 – 6 800 Kč
 • do 200 m²     5 700 – 7 800 Kč
 • Více než 200 m² smluvní cena smluvní cena

  Složitější konstrukce:

 • do 100 m²     4 800 – 6 800 Kč
 • do 150 m²     5 900 – 7 700 Kč
 • do 200 m²     6 300 – 8 200 Kč
 • Více než 200 m² smluvní cena smluvní cena

  Základní cena dle ceníku bude upřesněna v objednávce a její rozsah je ovlivněn následujícími upřesněními zadání :

 • podklady v tištěné podobě nebo PDF ( 200 – 500,- Kč )
 • rekonstrukce objektu – stávající nebo nový stav ( 500 – 1200,- Kč )
 • nízkoenergetický nebo pasivní standard ( 500 – 1000,- Kč )

 • Ceny jsou uvedeny bez DPH ( po dohodě lze uplatnit cenu bez DPH )

  Cena je stanovena pro 2 paré vyhotovení průkazu ENB ve standardní době zpracování ( do 10 dní od zajištění podkladů a objednání )


  Ceník - technické činnosti :

  Předmět :

 • zajištění podkladů a prohlídka objektu ( prověření možnosti zajištění podkladů, třídění a výběr stávající dokumentace, srovnání se skutečným stavem )
 • zaměření objektu, fotodokumentace
 • zjištění stávajícího stavu objektu, zaměření skutečného stavu ( bez průzkumu skladeb konstrukcí )
 • zpracování pasportu objektu ( 2 paré )
 • technická zpráva, výkresová část ( půdorysy, řez, pohledy, fotodokumentace )
 • Cena:

 • cena účtovaná v hodinové účtovací sazbě HZS 299 Kč/h
 • dohodnutá smluvní cena dle ceníku pasportů objektu – viz. ceník projektových prací

 • 2010 © MiKA agentura, tel.: 516 417 777, email: rk.mika@post.cz